strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Nieruchomość gruntowa o pow. 12 166 m2, budynek szopy i wiaty
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 12 166 m2, budynek szopy i wiaty
Cena wywoławcza: 1 178 047,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 625/07
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter,
ul. Wiśniowa 12  działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

28 października 2015 r.  o godzinie  12:00 (wadium od godz. 11:30)

 

w sali nr  333  Sądu  Rejonowego Poznań-Stare Miasto II Wydział Cywilny, ul.  Młyńska 1A, 61-729 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej (zabudowanej budynkiem szopy o pow. użytkowej 51,60 m2 i budynkiem wiaty 540,00 m2 – obiekty nie przedstawiają wartości rynkowej) położonej  w miejscowości CHLUDOWO, przy ul. Dworcowej 41A działka nr 264/5 o łącznej pow. 12 166 m2  której właścicielem jest (…). Teren działki nieuzbrojony, niezagospodarowany. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Młyńska 1 a w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą
o nr KW PO1P/00079826/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 570 730,00 zł.

Cena wywołania 3/4 ceny oszacowania wynosi: 1 178 047,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 157 073,00 zł  
w sali nr 333 Sądu  Rejonowego Poznań-Stare Miasto II Wydział Cywilny ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Rękojmia powinna być złożona w gotówce od godz. 11:30, tj. przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr

40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.  Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz.
10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 tygodnie przed licytacją w ww. Sądzie, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dworcowa
Miasto: Chludowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone