strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski
Nieruchomości – działka zabudowana o pow. 1 252 m2 i niezabudowana o pow. 5 060 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – działka zabudowana o pow. 1 252 m2 i niezabudowana o pow. 5 060 m2
Cena wywoławcza: 260 000,66
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1016/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 października 2015 r. o godz. 11:20

 

sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność (…), położonej w miejscowości: Batowo 18A, gmina Lipiany, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00027192/7, w skład której wchodzą:

 

1. Działka nr ew. 14/14 o pow. 12 600 m2 zabudowana budynkiem hali produkcyjnej o pow. 1 252 m2 i budynkiem portierni o pow. 12 m2.

 

Suma oszacowania działki zabudowanej nr ew. 14/14 wynosi 391 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 000,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 100,00 zł.

 

2. Działka niezabudowana nr ew. 14/15 o pow. 5 060 m2.

 

W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipiany zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Lipiany nr XXI/167/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. działka nr ew. 14/15 leży na terenie oznaczonym w studium symbolem „MN – planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami”.

 

Suma oszacowania działki niezabudowanej nr ew. 14/15 wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 333,33 zł powiększona o należny podatek wat w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 1016/13):

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach

41 2030 0045 1110 0000 0169 2890

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące oględzin licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr. telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Batowo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone