strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow
Działki o pow. 386 m2 zabudowane budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią mieszkalną – 298 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-06
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 386 m2 zabudowane budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią mieszkalną – 298 m2
Cena wywoławcza: 692 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2210/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

6 listopada 2015 r.  o godz. 12:20

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-123, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika, opisanej jako: prawo użytkowania wieczystego (do dnia 4.11.2076 r.) nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Śródmieściu przy ul. Powstańców 81, składającej się z działek ewidencyjnych nr 59 oraz 60, o pow. 386 m2 –zabudowany budynkiem produkcyjno-usługowym z częścią mieszkalną o łącznej pow. 298 m2, stanowiącym przedmiot odrębnej własności. Nieruchomość objęta jest prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie księgą wieczystą KW nr KR1P/00081560/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 923 100,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 692 325,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 92 310,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika

76 8619 0006 0030 0025 8094 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 23.10.2015 r. o godz. 10:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64).

Akta egzekucyjne na dwa dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone