strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Prawo własności do nieruchomości gruntowej o pow. 200 m2, budynek mieszkalny o pow. 338,014 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-20
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do nieruchomości gruntowej o pow. 200 m2, budynek mieszkalny o pow. 338,014 m2
Cena wywoławcza: 462 252,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 216/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka (tel. (91) 321 21 24) Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa własności do nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 22.06.2089 r. oznaczonej numerem ewidencyjnym 213, obręb 21 Międzyzdroje o powierzchni 200 m2 znajdującej się w miejscowości Międzyzdroje przy ulicy Ustronie Leśne 17a, gmina Międzyzdroje, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej będącym przedmiotem odrębnej własności. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00013080/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Na działce oznaczonej nr 213 posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej (skrajny segment), wybudowany w technologii tradycyjnej, w stanie surowym zamkniętym. Budynek podpiwniczony, piętrowy + użytkowe poddasze. Dach spadowy pokryty dachówką z licznymi ubytkami. Tynki zewnętrzne brak. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna brak. Powierzchnia użytkowa budynku 338,014 m2. Teren zaniedbany, nieruchomość nieogrodzona.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 616 336,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 462 252,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 61 633,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 19 października 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ustronie Leśne
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone