strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Działki o powierzchniach 0,1068 ha, 0,0815 ha, 0,0812 ha, 0,0804 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-19
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchniach 0,1068 ha, 0,0815 ha, 0,0812 ha, 0,0804 ha
Cena wywoławcza: 20 630,89
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 375/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XVI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zaborze, gmina Morawica oznaczonej jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych 52/6, 52/7, 52/8, 52/9 o łącznej powierzchni 0,3499 ha:

̶          działka nr ewid. 52/6 o pow. łącznej 0,1068 ha,

̶          działka nr ewid. 52/7 o pow. łącznej 0,0815 ha,

̶          działka nr ewid. 52/8 o pow. łącznej 0,0812 ha,

̶          działka nr ewid. 52/9 o pow. łącznej 0,0804 ha,

dla której w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach jest urządzona księga wieczysta nr KI1L/00138084/5.

 

Działka gruntu nr 52/6 oszacowana jest na kwotę 36 540,28 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 27 405,21 zł.

Działka gruntu nr 52/7 oszacowana jest na kwotę 27 884,20 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 20 913,15 zł.

Działka gruntu nr 52/8 oszacowana jest na kwotę 27 781,56 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 20 836,17 zł.

Działka gruntu nr 52/9 oszacowana jest na kwotę 27 507,85 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 20 630,89 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zaborze
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone