strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk
Działka o pow. 0,5646 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,5646 ha
Cena wywoławcza: 114 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 640/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

29 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 59-300 Lubin ul. Odrodzenia 16/2 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej, położonej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 23/4 o pow. 0,5646 ha w miejscowości Jędrzychów, 59-100 Polkowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 60737 [NKW: LE1U/00060737/7]. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: teren zainwestowania wiejskiego.

 

Suma oszacowania wynosi 153 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 975,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 15 330,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto kancelarii:

PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513

(na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 640/14”).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jędrzychów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone