strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal niemieszkalny o pow. 31,31 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-22
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 31,31 m2
Cena wywoławcza: 118 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 766/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 766/14  w dniu

 

22 października 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, w sali nr A85, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego o funkcji użytkowej (handlowej) położonego na parterze w Gdańsku przy ul. Bulońskiej 3A/2, o powierzchni użytkowej 31,31 m2 wraz z udziałem 1170/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 42/63 objętej księgą wieczystą nr GD1G/00220067/8 oraz takim samym udziałem we współwłasności części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: sala sprzedaży, wc, pomieszczenie biurowe i pomieszczenie socjalne. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio z zewnątrz. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00220070/2.

 

Suma oszacowania wynosi 157 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 760,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bulońskiej
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone