strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Udział 1/2 w działce stanowiącej grunty orne o pow. 0,0794 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w działce stanowiącej grunty orne o pow. 0,0794 ha
Cena wywoławcza: 18 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1135/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR KW WR1O/00035750/0 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że

 

26 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława, ul. Brzeska 31/5 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 230/98, grunty orne o pow. 0,0794 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława ww. działka oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej i gazowej; sieć wodociągowa znajduje się na granicy działki, stanowiącej własność dłużnika (…), położonej: 55-200 Oława, Marcinkowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00035750/0.

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 37 000,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 18 500,00.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 3 700,00, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc).

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Marcinkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone