strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko
Lokal mieszkalny o pow. 28,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 14:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 28,70 m2
Cena wywoławcza: 48 225,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2045/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW 74512/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 października 2015 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ulicy Kilińskiego 20, w sali nr A 117, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na II piętrze o pow. użytkowej 28,70 m2. Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 29/2566 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie własności gruntu pod budynkiem,

należącego do dłużniczki: (…),  

położonego: 87-800 Włocławek, Kujawska 19/23,  

dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 74512/6 [NKW: WL1W/00074512/6].

 

Suma oszacowania wynosi 64 300,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 430,00 gotówką w kancelarii komornika.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Bank Ochrony Środowiska SA we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (54) 231 29 98

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kujawska
Miasto: Włocławek
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone