strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny  o pow. 51,09 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny  o pow. 51,09 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 152 730,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3159/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

5 listopada 2015 roku  o godzinie  14:00  (wadium od 13:40)

 

w sali nr  18   Sądu  Rejonowego  Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położone w miejscowości Poznań przy ul. Orzechowej 8/4 posiadające założony zbiór dokumentów w Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Poznaniu. Księga wieczysta dla ww. lokalu nie jest zaprowadzona. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i korytarz o łącznej powierzchni 51,09 m2. Lokal położony na I piętrze budynku wielorodzinnego III piętrowego. Prawo własności ww. nieruchomości przysługuje dłużniczce (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 203 640,00 zł.

Cena wywołania 3/4 ceny oszacowania wynosi: 152 730,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 20 364,00 zł w sali nr 18 Sądu  Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 Poznań. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji tj. od godz. 9:00 bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.  Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem tj. w dniu 2.11.2015 r. godz. 13:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz.10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orzechowa 
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone