strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Działka o pow. 4,22 ha zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 4,22 ha zabudowana
Cena wywoławcza: 584 413,90
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1078/13
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 102 A Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Przebendowie w gminie Wadowice Górne, składającej się z działki nr 265/7 o powierzchni 4,22 ha zabudowanej bu

dynkiem handlowo-usługowym związanym z obsługą stacji paliw o pow. użytkowej 168,70 m2, wiaty stalowej, podziemnych zbiorników paliwa oraz dystrybutora,

stanowiącej własność dłużnika:

(…),

posiadająceh założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu nr TB1M/00063932/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 779 218,53 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 584 413,90 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 77 921,85 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. dn. 28.10.2015 r.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr konta 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem – tel. (17) 773 11 25. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przebendów
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone