strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,8300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 0,8300 ha
Cena wywoławcza: 15 438,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 53/01
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 października 2015 r. o godz. 13:45

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości KARWINIEC, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00022323/4.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Karwiniec, gmina Bierutów. Jest ona zlokalizowana w peryferyjnej części wsi, przy wylocie głównej drogi w kierunku Oławy. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Położona z dwóch stron przy drodze polnej. W sąsiedztwie tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. W dalszej odległości nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi. W odległości około 100 m znajduje się sieć energetyczna, przy działce z rozpoczętą budową domu mieszkalnego. Działka jedną stroną graniczy z lasem. Teren działki uprawiany rolniczo. W odległości około 100 m sieć energetyczna. Działka posiada powierzchnię 0,8300 ha z czego – RIVb – 0,3600 ha, RV – 0,2700 ha, RVI – 0,2000 ha. Ilość hektarów przeliczeniowych wynosi 0,4215. Działka położona jest na terenie oznaczonym na mapach glebowo-rolniczych, które określają rolniczą ich przydatność w sposób zróżnicowany – częściowo A4, częściowo 6Bk, częściowo 7Bk. Przeznaczenie w planie: działka nr 105/2 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem – R 1.21 – grunty rolne. Działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20 584,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 15 438,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w kwocie 2 058,40 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku: ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 20.10.2015 r. o godz. 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke ul. Kilińskiego 2/lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska, tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KMP 53/01.

Strona internetowa Komornika www.komornikolesnica.pl; www.arkadiusznitschke.pl

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Karwiniec
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone