strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 72,80 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 72,80 m2
Cena wywoławcza: 223 084,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 164/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka (tel. (91) 321 21 24) Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawo własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 18 o powierzchni 72,80 m2 znajdujący się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Chełmońskiego 2c, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 728/79969 nieruchomości objętej księgą wieczystą SZ1W/00044462/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta SZ1W/00046339/4 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal jest trzyklatkowy, 4-piętrowy, wielorodzinny. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Dach płaski, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Budynek ocieplony, nowa elewacja. Lokal mieszkalny nr 18 składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC, garderoby. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny vel developerski.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 297 446,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 223 084,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 29 744,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 26 października 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chełmońskiego
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone