strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 63,33 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do lokalu mieszkalnego o pow. 63,33 m2
Cena wywoławcza: 138 048,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 462/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka  (tel. (91) 321 21 24) Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 października 2015 r. o godz. 12:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 100 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni 63,33 m2 w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej SŁOWIANIN w Świnoujściu, znajdującym się w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzkiej 25g, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest prowadzona księga wieczysta nr SZ1W/00050258/3 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w latach 70., w technologii wielkiej płyty. Jest to budynek dziewięcioklatkowy, IV-piętrowy, wielorodzinny.

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dach płaski pokryty papą na lepiku po remoncie, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Budynek ocieplony, nowa elewacja. Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się na parterze i składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju. Stolarka okienna PCV, drzwiowa typowa. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

 

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 184 065,00 zł. I Cena wywołania wynosi: 138 048,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18 406,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 26 października 2015 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grunwaldzka
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone