strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron
Grunty orne o pow. 0,3001 ha, 0,3002 ha, 1,0622 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunty orne o pow. 0,3001 ha, 0,3002 ha, 1,0622 ha
Cena wywoławcza: 19 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 888/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron, Kancelaria Komornicza, 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 §1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 listopada 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wyrzeka, gm. Śrem, opisanej jako: grunty orne RIIIa, nr działki 106/1 o powierzchni 0,3001 ha, 106/2 o powierzchni 0,3002 ha, 106/3 o powierzchni 1,0622 ha.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00045933/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 184 200,00 zł brutto.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 800,00 zł w tym 23% VAT.

 

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 18 420,00 zł.

 

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki. Przetarg poszczególnych nieruchomości (działek) odbędzie się w następującej kolejności:

 

Lp.

Nieruchomość (działka)

Suma oszacowania brutto

Cena wywołania

w tym 23% VAT

Wysokość rękojmi

1.     

Działka nr 106/2

123 000,00 zł

82 000,00 zł

12 300,00 zł

2.     

Działka nr 106/3

31 700,00 zł

21 133,33

 

3 170,00 zł

3.     

Działka nr 106/1

29 500,00 zł

19 666,67

 

2 950,00 zł

 

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg bądź wpłacona na konto komornika:

BZ WBK S.A. I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wyrzeka
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone