strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr ewid. 187/6 oraz 187/7 o łącznej powierzchni 0,4460 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-06
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr ewid. 187/6 oraz 187/7 o łącznej powierzchni 0,4460 ha
Cena wywoławcza: 43 393,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

6 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 130, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Gorzków, gm. Bogoria, stanowiącej własność dłużnika (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00032306/4.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr ewid. 187/6 oraz 187/7 o łącznej powierzchni 0,4460 ha.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 65 090,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 43 393,33 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 6 509,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gorzków
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone