strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Działka gruntowa o powierzchni 1 761 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-16
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa o powierzchni 1 761 m2
Cena wywoławcza: 5 814,06
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 427/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00065130/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/48 należącego do dłużnika w nieruchomości położonej: 71-880 Szczecin, Inwalidzka 40 nr działki 29/1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00065130/5.

 

Nieruchomość, w której udział jest licytowany składa się z działki gruntowej nr 29/1 o powierzchni 1 761 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym i garażowym. Budynek mieszkalny przeznaczony jest dla 4-6 osobowej rodziny. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Powierzchnia użytkowa budynku (I część i II część) wynosi 218,68 m2, w tym powierzchnia użytkowa I części wynosi 137,02 m2 a II części wynosi 81,66 m2. W skład I części budynku wchodzą: parter, poddasze użytkowe, piwnica. Na parterze znajdują się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wiatrołap. Na poddaszu użytkowym znajdują się: korytarz, pokój, łazienka. W piwnicy są trzy pomieszczenia oraz korytarz. W skład II części budynku wchodzą: parter i poddasze użytkowe. Na parterze znajdują się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie, korytarz, wiatrołap. Na poddaszu użytkowym znajdują się: korytarz, schody, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 372 100,00 zł. Suma oszacowania licytowanego udziału w wysokości 1/48 należącego do dłużnika wynosi 7 752,08 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 814,06 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 775,21 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 52 1240 3927 1111 0010 4447 2349 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 4 listopada 2015 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Inwalidzka
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone