strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0692 ha i 0,1239 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0692 ha i 0,1239 ha
Cena wywoławcza: 43 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1332/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Opatów, sala nr III odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie Sobów, gm. Ożarów w postaci:

- Działki nr ewid. 57/6 o pow. 0,0692 ha stanowiącej użytki rolne zabudowane B-RV. Położona na osiedlu zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z terenem Fabryki. Wymieniona działka otacza kompleks działek zabudowanych 14-toma boksami garażowymi, które są własnością osób trzecich, które nie podlegają wycenie.

- Działki nr ewid. 58/4 o pow. 0,1239 ha stanowiącej użytki rolne zabudowane B-RIVa.  Położona jest w sąsiedztwie Fabryki przy zabudowie mieszkaniowej. Otaczająca kompleks działek zabudowanych 2-ma rzędami boksów garażowych będących własnością osób trzecich i nie podlegających wycenie. Ponadto na ww. działce znajduje się wolnostojący boks garażowy, murowany z pustaków ze stropodachem kryty blachą. Wrota metalowe, który zgodnie z dokumentacją jest własnością Fabryki.

Powierzchnia zabudowy – 30,00 m2. Przedmiotowe Działki zostały wydzielone w trybie art. 946 kpc Postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 22.04.2015 r. z nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu nr KI1S/00082695/9 będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika: Fabryka Maszyn Ożarów S.A.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 29 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sobów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone