strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Tomasz Żebrowski Kancelaria Komornicza w Goleniowie
Lokal mieszkalny o pow. 44,88 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 44,88 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 60 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 85/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Żebrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mieszczącego się przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 113, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 8/16, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1O/00046029/2. Prawo własności do ww. nieruchomości przysługuje dłużnikowi: (…).

Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 44,88 m2, usytuowana jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym, składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza. Nadto do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 3,60 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze (komórka) w pomieszczeniu gospodarczym o powierzchni użytkowej 8,67 m2.

 

Suma oszacowania wynosi: 90 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 60 333,33 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100).

Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 kpc powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 15.12.2015 r. Oznacza to, że bez względu na sposób złożenia rękojmi, powinna ona pozostawać do dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika (uwaga! Licytanci, którzy nie uiszczą rękojmi w przypisanym terminie nie zostaną dopuszczeni do licytacji; w tytule wpłaty proszę wskazać: „rękojmia do sprawy Km 85/14”):

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala-Departament Operacji Krajowych

14 2030 0045 1110 0000 0314 9540

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem dzwoniąc pod nr (91) 461 46 03) oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasza Żebrowskiego, ul. Pocztowa 34 lok. 3 w Goleniowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby to przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

www.komornikwgoleniowie.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zamkowa
Miasto: Nowogard
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone