strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach
Lokal mieszkalny o powierzchni 41,3 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-03
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 41,3 m2
Cena wywoławcza: 37 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 568/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornicza Rafał Szulc – działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego nr 2 w budynku nr 2 położonego w miejscowości Brzezno, o powierzchni 41,3 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1A/00032256/1 i związany z nim udział w wysokości 413/2738 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku), dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi KW nr PO1A/00026711/4.

 

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę 50 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 37 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania, tj. w kwocie 5 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Brzezno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone