strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Witkacego w Zgierzu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-07
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Witkacego w Zgierzu
Cena wywoławcza: 93 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3577/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2015 r. o godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr X, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Zgierzu przy ul. Witkacego 23, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 93 333,33 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 3577/12 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 1124/13).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Witkacego
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone