strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"MARBUD" Remonty-Budownictwo-Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej
Zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży wierzytelności – MARBUD
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-15
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży wierzytelności – MARBUD
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

 

Syndyk masy upadłości Tomasza Marczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Marbud” Remonty-Budownictwo-Wyposażenie Tomasz Marczyński w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 29.06.2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Syndyka wierzytelności wobec spółki Bentt Sp. z o.o. posiadającej NIP 5080036361 oraz określenia warunków sprzedaży zaprasza do rokowań na sprzedaż wierzytelności wobec spółki Bentt Sp. z o.o. po najwyższej możliwej do uzyskania cenie oraz zgodnie z niżej określonym regulaminem rokowań.

1.  Przedmiotem rokowań jest:

a)   Pakiet wierzytelności z tytułu najmu zawartej przez upadłego Tomasza Marczyńskiego ze spółką Bentt Sp. z o.o. w łącznej wysokości 310 307,96 zł brutto, zwany dalej Wierzytelność. Wierzytelność została uznana przez zarząd Bentt sp. z o.o. w całości.

2.  Sprzedaż Wierzytelności możliwa jest łącznie.

3.  Propozycje ofertowe należy składać w Kancelarii Syndyka w Krakowie
(31-524) przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 3 w terminie do dnia 15.11.2015 r. dopuszczalne jest składanie propozycji drogą poczty elektronicznej na adres kancelaria@tatara.com.pl

4.  Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.

5.  Dodatkowe informacje, można uzyskać po kontakcie z Kancelarią Syndyka mail: kancelaria@tatara.com.pl tel./fax (12) 634 52 92.

6.  Z oferentem którego oferta zostanie wybrana Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli.

7.  Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone