strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Grunt leśny, lokal mieszkalny, nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-06
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt leśny, lokal mieszkalny, nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 4 648,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 99/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953  kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

6 listopada 2015 r.

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędą się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

- godz. 10:00 – KM 99/14:

udziału 1/4 części w nieruchomości stanowiącej grunt leśny, zalesiony drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy (wiek około  58 lat), położonej w miejscowości Krzelów, gm. Sędziszów, składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 4 i 256 Obręb 14 – Krzelów o łącznej powierzchni 0,6800 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00030478/5.

Wartość udziału 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej wynosi 6 971,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 4 648,00 zł, wartość rękojmi – 698,00 zł.

 

DRUGA LICYTACJA

 

- godz. 10:30 – KM 481/15:

lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 38 położonego w Małogoszczu, Osiedle 1A o powierzchni użytkowej 38,75 m2, położonego jednostronnie na II piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, wystawa okien na jedną stronę – zachodnią. Lokal bez balkonu, wyposażony w instalacje: elektryczną-oświetl., wod.-kan., CO i ciepłą wodę dostarczaną z zewnętrznej kotłowni. Budynek usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2629/99 o powierzchni 1 155 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta KW 37836, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej – 3875/244762.

Dla ww. lokalu mieszkalnego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00039351/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 100 090,00 zł. Cena wywołania wynosi – 66 727,00 zł, wartość rękojmi – 10 009,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

- godz. 11:00 – KM 2033/11 i inne:

I. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, składającej się działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi: 171/9, 171/11, 171/13 Obręb 6 – Jędrzejów o łącznej powierzchni 0,0876 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00063504/7.

Działki wchodzące w skład nieruchomości to użytki zielone.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32 079,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 24 060,00 zł, wartość rękojmi – 3 208,00 zł.

II. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jędrzejowie przy ul. Pińczowskiej, składającej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami ewidencyjnymi:

173 i 174 Obręb 6 – Jędrzejów o łącznej powierzchni 0,5644 ha oraz stanowiących odrębny przedmiot prawa własności budynków i budowli.

Nieruchomość zabudowana jest: budynkiem administracyjno-socjalnym, budynkiem wagowego, budynkiem młyna, budynkiem magazynowym, dwoma budynkami warsztatowymi, budynkiem gospodarczym. Teren działki jest częściowo ogrodzony i wyposażony w place utwardzone oraz  pełne uzbrojenie.

Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00038401/1.

Łączna wartość przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej (obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu, prawo własności budynków i budowli w nim posadowionych oraz prawo własności maszyn i urządzeń młynarskich – zgodnie z wykazem i operatem szacunkowym biegłego sądowego)  wynosi – 1 012 828,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 759 621,00 zł, wartość rękojmi – 101 283,00 zł.

 

NIERUCHOMOŚCI WYMIENIONE W PUNKCIE I i II BĘDĄ SPRZEDAWANE ŁĄCZNIE

 

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz.535 z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzelów, Małogoszcz, Jędrzejów, 
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone