strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Działki  w Majdanie Surhowskim i Pniakach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-19
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki  w Majdanie Surhowskim i Pniakach
Cena wywoławcza: 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1049/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnych w postaci:

̶          działki gruntu 1467 o powierzchni 0,14 ha, oszacowanej na kwotę 1 203,00 zł, cena wywołania 902,25 zł;

̶          działki gruntu 1789 o powierzchni 0,56 ha, oszacowanej na kwotę 6 531,00 zł, cena wywołania 4 898,25 zł;

̶          działki gruntu 1468 o powierzchni 0,10 ha, oszacowanej na kwotę 1 081,00 zł, cena wywołania 810,75 zł;

̶          działki gruntu 890 o powierzchni 0,03 ha, oszacowanej na kwotę 200,00 zł, cena wywołania 150,00 zł;

̶          działki gruntu 1055 o powierzchni 0,06 ha, oszacowanej na kwotę 649,00 zł, cena wywołania 486,75 zł;

̶          działki gruntu 908 o powierzchni 0,05 ha, oszacowanej na kwotę 541,00 zł, cena wywołania 405,75 zł.

Ww. działki położone są w miejscowości Majdan Surhowski.

  –    działki gruntu 72/1 o powierzchni 0,06 ha, oszacowanej na kwotę 766,00 zł, cena wywołania 574,50 zł; położona w miejscowości Pniaki.

Łączna powierzchnia wszystkich działek wynosi 1 ha.

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…), posiadają założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr ZA1K/00036480/3.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Majdan Surhowski, Pniaki
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone