strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Iławie Maciej Garczyński
Zabudowana działka o powierzchni 17793 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-06
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o powierzchni 17793 ha
Cena wywoławcza: 890 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1781/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

6 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Grunwaldzkiej 28 (sala 4) odbędzie się

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w Kurzętniku przy ul. Dworcowej 18, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1N 23324/6 stanowiącej działki gruntu o łącznej powierzchni 1,7793 ha zabudowane kompleksem budynków i budowli przeznaczonych do magazynowania zbóż, koncentratów paszowych, produkcji pasz oraz pomieszczeń administracyjnych. W skład kompleksu wchodzą: budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 300 m2, silosy zbożowe 4 szt. o pojemności 1200 T z podnośnikiem czerpakowym, redlerem, zbiornikami ekspedycyjnymi, waga samochodowa 50 T z koszem zasypowym, budynek magazynowo-biurowy o powierzchni użytkowej 1 074 m2, silosy 4 szt., podnośniki czerpakowe 2 szt. Nieruchomość stanowi własność Ewy Harasimowicz.

 

Cena oszacowania 1 335 000,00 zł, cena wywołania na II licytacji 890 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 1240 1604 1111 0010 2393 1838

do dnia 5.11.2015 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dworcowa
Miasto: Kurzętnik
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone