strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Lokal mieszkalny o pow. 49,20 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 49,20 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 42 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3616/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23, sala nr 202, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości opisanej jako:

lokal mieszkalny położony na parterze składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,20 m2. Pow. pomieszczeń przynależnych – piwnica 23,10 m2, pomieszczenia nr 5, 6 i 7 na poddaszu 23,80 m2. Łącznie powierzchnia wynosi 96,20 m2,

położonej w miejscowości Czeladź przy ul. Wąska 21/1,

stanowiącej własność dłużnika w 1/2 części (…),  

posiadającej założoną księgę wieczystą nr KA1B/00026555/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Wartość udziału 1/2 części oszacowana jest na kwotę: 56 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 42 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) na konto komornika Sądowego

68 1020 2498 0000 8102 0129 6235

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu

podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika KM 3616/12 oraz akt sądowych I Co 286/14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem: w dniach od 21.10.2015 r. do 4.11.2015 r. w godz. od 10:00 do 12:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 23.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 763 35 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wąska
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone