strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Lokal mieszkalny o pow. 25 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 25 m2
Cena wywoławcza: 27 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1758/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 10:10

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny – Radom, ul. Struga 63 – sala II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 25 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc – na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, należącego do dłużników: (…), położonego: 26-600 Radom, 25 czerwca 85 m. 71, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RA1R/00073015/4] (z własnością lokalu związany jest udział 25/2393 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz innych urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali a także w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 83/3 o powierzchni 3 786 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, i dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RA1R/00054910/9].

 

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 25 czerwca
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone