strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Działka nr 87 w Zgierzu  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 87 w Zgierzu  
Cena wywoławcza: 3 199 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1691/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2015 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI,

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oznaczonego jako działka nr 87, budynku i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Zgierzu przy ul. 1 Maja 18, dla których w Sądzie Rejonowym w Zgierzu urządzona jest księga wieczysta nr LD1G/00028216/7,

stanowiącej własność dłużnika:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 4 266 000,00 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 199 500,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 426 600,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na  rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1691/11 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 1953/12).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone