strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Udział 3/8 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 280/4 o pow. 37 a 05 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-09
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 3/8 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 280/4 o pow. 37 a 05 m2
Cena wywoławcza: 71 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 10/11
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 3/8 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 280/4 o powierzchni 37 a 05 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 28 w miejscowości Zastów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00263930/4 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Udział 3/8 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 95 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 71 250,00 zł. Rękojmia wynosi: 9 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

13 1600 1013 0002 0011 5026 7001

BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA I O. Kraków.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KMP 10/11 Zastów 28”. Nieruchomość można oglądać w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zastów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone