strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Nieruchomości w Klątwie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Klątwie
Cena wywoławcza: 366,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1034/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2015 r. godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Klątwy, gmina Tyszowce, oznaczonej numerami działek 74/1 arkusz ewidencyjny 1 oraz 164, 236/1, 236/2, 237/71 według księgi wieczystej 237B/1, 237/72 według księgi wieczystej 237B/2, 261/1, 261/2, 299/1, 299/2, 299/3, 401/9, 401/10 arkusz ewidencyjny 2 o łącznej powierzchni 5,8500 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00026431/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, nieruchomość stanowi własność (…).

Wartość szacunkowa działki nr 74/1 o powierzchni 0,94 ha – 35 660,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 26 745,00 zł. Wysokość rękojmi 3 566,00 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 164 o powierzchni 2,36 ha – 109 424,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 82 068,00 zł. Wysokość rękojmi 10 942,40 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 236/1 o powierzchni 0,26 ha – 3 177,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 2 382,75 zł. Wysokość rękojmi 317,70 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 236/2 o powierzchni 0,17 ha – 2 077,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 557,75 zł. Wysokość rękojmi 207,70 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 237/71 według księgi wieczystej 237B/1 o powierzchni 0,20 ha – 2 444,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 833,00 zł. Wysokość rękojmi 244,40 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 237/72 według księgi wieczystej 237B/2 o powierzchni 0,16 ha – 1 955,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 466,25 zł. Wysokość rękojmi 195,50 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 261/1 o powierzchni 0,23 ha – 8 752,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 6 564,00 zł. Wysokość rękojmi 875,20 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 261/2 o powierzchni 0,04 ha 537,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 402,75 zł. Wysokość rękojmi 53,70 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 299/1 o powierzchni 0,69 ha – 14 418,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 10 813,50 zł. Wysokość rękojmi 1 441,80 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 299/2 o powierzchni 0,39 ha – 4 766,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 3 574,50 zł. Wysokość rękojmi 476,60 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 299/3 o powierzchni 0,04 ha – 489,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 366,75 zł. Wysokość rękojmi 48,90 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 401/9 o powierzchni 0,18 ha – 1 980,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 485,00 zł. Wysokość rękojmi 198,00 zł.

Wartość szacunkowa działki nr 401/10 o powierzchni 0,19 ha – 2 090,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 1 567,50 zł. Wysokość rękojmi 209,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Klątwa
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone