strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mielcu Andrzej Janusz
Niezabudowana nieruchomość o pow. 1,23 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-16
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 1,23 ha
Cena wywoławcza: 18 597,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1302/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2015 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łysakowie w gminie Czermin, składającej się z działki nr 330 o powierzchni 1,23 ha, stanowiącej własność dłużnika: (…).

Dla wycenianej działki założona jest księga wieczysta nr TB1M/00017408/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 24 796,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 18 597,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2 479,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Mielcu nr konta 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem i przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mielcu akta postępowania egzekucyjnego. Dodatkowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (17) 773 11 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łysaków
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone