strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Lokal mieszkalny o pow. 40,27 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-20
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 40,27 m2
Cena wywoławcza: 147 245,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 736/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużniczki (…), opisanej jako lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 33 położonym w Krakowie na Osiedlu Na Wzgórzach. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica. Powierzchnia lokalu wynosi 40,27 m2. Dla lokalu założona została księga wieczysta nr KR1P/00159931/9 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 196 327,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 147 245,25 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 25/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 19 632,70 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Osiedle na Wzgórzach
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone