strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Alina Jaszczak Upadłość konsumencka
Lokal mieszkalny o pow. 36,24 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 36,24 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej                         Aliny Jaszczak ogłasza konkurs ofert na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 68, o powierzchni 36,24 m2, położonego w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 4, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00175651/9.

Cena wywoławcza wynosi: 112 000,00 (sto dwanaście tysięcy) złotych.

 

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. włącznie, do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka Ryszard Lesiuk, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego", (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości:

Deutsche Bank Polska S.A. numer 31 1910 1048 2208 8100 7519 0001.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod  numerem telefonu 501 413 284.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podhalańska
Miasto: Łodź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone