strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Lokal mieszkalny w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krakowie
Cena wywoławcza: 144 138,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2924/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 listopada 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w sali D-23, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Bojki 5/13, obr. 63, stanowiącego własność na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników: (…),

posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr KR1P/00405666/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216 208,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dwieście osiem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 144 138,67 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych 67/100).

Przystępujący do licytacji licytant jest zobowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 620,80 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 80/100).

Przystępujący do licytacji licytant jest zobowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 9:30-9:45, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bojki
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone