strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska
Lokal niemieszkalny – użytkowy o pow. 49,20 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-01
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny – użytkowy o pow. 49,20 m2
Cena wywoławcza: 112 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 36/14
Opis:

 

 

 
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska (tel. (81) 534 74 46, 733 553 557) na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
1 grudnia 2015 r. o godz. 11:45
 
w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy ul. K. Wallenroda 4 d w sali nr XXII, odbędzie się 
 
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
 
stanowiącej lokal niemieszkalny – użytkowy (był sklep spożywczy) oznaczony nr 2, o pow. 49,20 m2, położony przy ul. Grażyny 23 w Lublinie, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi KW o nr LU1I/00315352/1, z własnością lokalu związany jest udział 4920/999458 części.
 
Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Można ją uiścić także na konto komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie
79 1020 3147 0000 8702 0100 0686.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grażyny
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone