strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie
Zabudowana nieruchomość o pow. 1,14 ha, 2,44 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-14
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1,14 ha, 2,44 ha
Cena wywoławcza: 116 733,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 848/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 983 k.p.c., że w dniu

 

14 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Opatowie, sala nr III odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie Duranów, gmina Tarłów, składającej się z: działki nr ewid. 589/3 oraz działki nr ewid. 589/5 wchodzących w skład nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00044688/9.

Działka nr ewid 589/3 o pow. 1,14 ha stanowi: grunty orne R IVa o pow. 0,38 ha, grunty orne R IVb o pow. 0,68 ha, użytki rolne zab. Br-RIVa o pow. 0,08 ha w kształcie bardzo wydłużonego prostokąta, jednym z węższym boków przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej, jednym z dłuższych boków przylega do działki nr ewid. 586/1, zaś dłuższym drugim bokiem przylega do działki nr ewid. 589/5. Z obmiarów geodezyjnych i mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, że 1/2 część budynku mieszkalnego położona jest na działce nr ewid. 589/3, z dobudowanym pomieszczeniem garażowym, kotłownią oraz wolnostojącą szopą drewnianą, która również usytuowana jest w części na szacowanej działce nr ewid. 589/3 i w części na działce nr ewid. 586/1 nie będącej przedmiotem egzekucji. Budynek mieszkalny to budynek jednopiętrowy z dachem drewnianym kopertowym, krytym blachą. Murowany z pustaków i cegły bez tynków zewnętrznych. Od strony szacowanej działki ganek z wejściem do budynku. Do ganku przylega pomieszczenie typu kotłownia oraz pomieszczenie garażowe o konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym, krytym blachą, drzwi garażowe typowe metalowe. Szopa o konstrukcji drewnianej, ściany z desek, dach jednospadowy, kryty blachą. Drzwi drewniane. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda z sieci i kanalizacja z własnym szambem.

Działka nr ewid. 589/5 o pow. 2,44 ha stanowi: grunty orne R IVa o pow. 0,69 ha, grunty orne R IV b o pow. 1,52 ha, użytki rolne zab. B-R IV a o pow. 0,23 ha. Dłuższym bokiem przylega do ww. działki nr ewid. 589/3 tworząc jedną zintegrowaną całość.

Pozostałe działki wchodzące w skład nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00044688/9, zostały wydzielone stosownie do art. 946 k.p.c i nie są objęte przedmiotową licytacją.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. 116 733.33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Duranów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone