strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Udział 1/2 w nieruchomości o pow. 873 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-10
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości o pow. 873 m2
Cena wywoławcza: 43 031,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3447/10
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 grudnia 2015 r. o godz. 8:30 (wadium od godz. 8:10)

 

 w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej – działka 347/2 o pow. 873 m2, położonej w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1 a, o nr KW PO2P/00147937/0. Prawo własności ww. nieruchomości przysługuje w udziale wynoszącym 1/2 dłużnikowi (…).

 

Cała nieruchomość oszacowana na kwotę 114 750,00 zł, udział dłużnika wynoszący 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 57 375,00 zł. Cena wywołania udziału dłużnika wynosi 3/4 ceny oszacowania, tj.: 43 031,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 5 737,50 zł w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. od godz. 8:10 bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 3.12.2015 r. godz. 14:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jasin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone