strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel
Lokal mieszkalny o powierzchni 97,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 97,20 m2
Cena wywoławcza: 4 893,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 122/14
Opis:

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 37 213 24) ogłasza, że dnia

 

30 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

3/40 niewydzielonej części nieruchomości lokalowo-mieszkalnej nr 1 w budynku nr 1 składającej się z 6 izb (3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju) oraz 3 pomieszczeń przynależnych (piwnicy o pow. 4,20 m2, pomieszczenia gospodarczego w bud. nr 1 oraz komórki w bud. nr 1) o łącznej powierzc

hni 97,20 m2 stanowiącej współwłasność dłużnika: (…), położonej: 78-400 Szczecinek, Sierszeniska 1/1, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32451 [NKW: KO1I/00032451/1].

 

Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest na terenie działki gruntu nr 676/8, która to działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową. Nieruchomość wyposażona jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłą wodę i centralne ogrzewanie.

 

Suma oszacowania wynosi 6 525,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 893,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 652,50 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Szczecinek

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sierszeniska
Miasto: Szczecinek
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone