strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
lokal mieszkalny o pow. 47,70 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny o pow. 47,70 m2
Cena wywoławcza: 180 184,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 202/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 2 grudnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA

 

do lokalu mieszkalnego nr 44 położonego w budynku nr 3 przy ul. Zborowskiego w Zakopanem, powiat tatrzański. Przedmiotowe prawo objęte jest księgą wieczystą nr NS1Z/00037866/4. Lokal mieszkalny położony na I piętrze (11 kondygnacja naziemna) budynku wielorodzinnego. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 47,70 m2. Wejście do lokalu z zewnętrznej galerii budynku. Budynek zrealizowany w technologii wielkiej płyty, stan techniczny budynku przeciętny, standard przeciętny. Lokal w złym stanie technicznym – do remontu generalnego i modernizacji, standard poniżej przeciętnego. Na terenie przyległym do budynku wielomieszkaniowego nr 3 znajdują się uporządkowane nasadzenia, parking. Podjazdy i chodniki wyłożono kostka brukową. W najbliższym sąsiedztwie Krupówki – główny ciąg pieszych w Zakopanem, zabudowa wielorodzinna, punkty handlowo- usługowe, tereny zielone. Nieco dalej obiekty pensjonatowe. Lokalizacja odznacza się dogodnym dostępem do ścisłego centrum Zakopanego.

Właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości jest dłużniczka: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240 246,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 180 184,50 zł. Rękojmia: 24 024,60 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złoże dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone