strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 88,90 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 88,90 m2
Cena wywoławcza: 48 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2015 r. o godz. 12:20

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Płóczki Dolne 76/3, gm. Lwówek Śląski. Lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o powierzchni użytkowej 88,90 m2 i piwnicy o powierzchni użytkowej 4,00 m2, w granicach działki nr 38/6, o powierzchni 0,1061 ha, AM-1, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz telefoniczną. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym i gospodarczym. Lokal niezamieszkały. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 3930/10000 nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW JG1S/00021230/0).

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika w całości.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00022087/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 48 300,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 7 245,00 zł w gotówce w Kancelarii do dnia poprzedzającego licytację lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płóczki Dolne
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone