strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki ewidencyjne w Spytkowicach o łącznej pow. 2,2585 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-01
Godzina: 14:10:00
Przedmiot sprzedaży: Działki ewidencyjne w Spytkowicach o łącznej pow. 2,2585 ha
Cena wywoławcza: 365 028,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1120/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

1 grudnia 2015 r. o godz. 14:10

 

w sali nr 020 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości o łącznej powierzchni 2,2585 ha, składającej się z działek ewidencyjnych
nr 3926/2, 3926/11, 3918/4, 3933/5, 4631/20, 4631/14, 4631/2, 4662/4, 4645/3, 4620/9, 4616/6, 4616/13, 4662/5, 3926/24, 3888/11 stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość położona w miejscowości Spytkowice, gm. Spytkowice, powiat nowotarski, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu
o numerze KW NS1T/00114345/6. Komornik stwierdza, że wpis w dziale III
KW NS1T/00114345/6 dotyczący dożywotniej służebności mieszkania stał się bezprzedmiotowy (osoba uprawniona zmarła) i podlega wykreśleniu.

 

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki.

W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 2/3 wskazanej ich wartości szacunkowej. I tak:

1)    działki ewidencyjne 4662/4 o pow. 0,2769 ha i 4662/5 o pow. 0,0644 ha (zabudowane) – kwota oszacowania 432 198,00 zł, cena wywołania 288 132,00 zł, rękojmia 43 219,80 zł, postąpienie 2 882,00 zł.

Niezabudowane działki ewidencyjne:

2)     działka ewidencyjna 3888/11 o pow. 4 453 m2, kwota oszacowania 23 156,00 zł, cena wywołania 15 437,33 zł, rękojmia 2 315,60 zł, postąpienie 155,00 zł.

3)     działka ewidencyjna 3918/4 o pow. 781 m2, kwota oszacowania 2 421,00 zł, cena wywołania 1 614,00 zł, rękojmia 242,10 zł, postąpienie 17,00 zł.

4)     działka ewidencyjna 3926/2 o pow. 367 m2, kwota oszacowania 7 193,00 zł, cena wywołania 4 795,33 zł, rękojmia 719,30 zł, postąpienie 48,00 zł.

5)     działka ewidencyjna 3926/24 o pow. 473 m2, kwota oszacowania 3 500,00 zł, cena wywołania 2 333,33 zł, rękojmia 350,00 zł, postąpienie 27,00 zł.

6)     działka ewidencyjna 3933/5 o pow. 1 548 m2, kwota oszacowania 4 954,00 zł, cena wywołania 3 302,67 zł, rękojmia 495,40 zł, postąpienie 24,00 zł.

7)     działka ewidencyjna 4616/6 o pow. 992 m2, kwota oszacowania 3 670,00 zł, cena wywołania 2 446,67 zł, rękojmia 367,00 zł, postąpienie 25,00 zł.

8)     działka ewidencyjna 4616/13 o pow. 301 m2, kwota oszacowania 542,00 zł, cena wywołania 361,33 zł, rękojmia 54,20 zł, postąpienie 4,00 zł.

9)     działka ewidencyjna 4620/9 o pow. 1 075 m2, kwota oszacowania 1 935,00 zł, cena wywołania 1 290,00 zł, rękojmia 193,50 zł, postąpienie 13,00 zł.

10) działka ewidencyjna 4631/2 o pow. 1 087 m2, kwota oszacowania 4 348,00 zł, cena wywołania 2 898,67 zł, rękojmia 434,80 zł, postąpienie 29,00 zł.

11) działka ewidencyjna 4631/14 o pow. 1 402 m2, kwota oszacowania 7 571,00 zł, cena wywołania 5 047,33 zł, rękojmia 757,10 zł, postąpienie 51,00 zł.

12) działka ewidencyjna 4631/20 o pow. 1 376 m2, kwota oszacowania 7 430,00 zł, cena wywołania 4 953,33 zł, rękojmia 743,00 zł, postąpienie 50,00 zł.

13) działka ewidencyjna 4645/3 o pow. 987 m2, kwota oszacowania 16 582,00 zł, cena wywołania 11 054,67 zł, rękojmia 1 658,20 zł, postąpienie 111,00 zł.

14) działka ewidencyjna 3926/11 o pow. 4 330 m2, kwota oszacowania 32 042,00 zł, cena wywołania 21 361,34 zł, rękojmia 3 204,20 zł, postąpienie 214,00 zł.

 

Nieruchomość objęta KW NS1T/00114345/6 została oszacowana na łączną kwotę 547 542,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote), w tym łączna wartość gruntu 215 345,00 zł. Cena wywoławcza w licytacji całej nieruchomości objętej
KW NS1T/00114345/6 wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 365 028,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji całej nieruchomości objętej KW NS1T/00114345/6 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 54 754,20 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości (lub wskazane powyżej kwoty rękojmi w przypadku przystępowania do licytacji poszczególnych działek) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub
w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika
do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 706/13.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Spytkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone