strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Marek Jessa
Nieruchomość gruntowa o pow. 296 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 296 m2
Cena wywoławcza: 74 533,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 795/07
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Marek Jessa Kancelaria Komornika, ul. Lubeckiego 28 w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 grudnia 2015 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26,
sala 1.06, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości – działka nr 60/6 o powierzchni 296 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym zaadaptowanym na cele mieszkaniowe, położonej w miejscowości Poznań przy ul. Nowosolskiej 8b, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu nr PO1P/00285753/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 111 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 83 850,00 zł.

Wysokość rękojmi wynosi: 11 180,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w kancelarii do godz. 12:00 w Sądzie do godz. 12:30 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób lub dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji
na konto komornika:

PKO BP SA I O. Poznań 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu
z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 853 74 21

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nowosolska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone