strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu
Lokal mieszkalny o pow. 36,58 m2, III piętro, 1 pokój
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-09
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 36,58 m2, III piętro, 1 pokój
Cena wywoławcza: 48 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 367/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00045263/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 11  w  Sądzie Rejonowym w Grudziądzu  odbędzie się  

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Podhalańskiej 5/33 (os. Mniszek), stanowiącej lokal mieszkalny o pow.  36,58 m2. Lokal położony jest na III piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 1,54 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 3812/822422 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 72 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 7 200,00 zł

Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w 

Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Grudziądzu nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel. (56) 46 263 46 | 723 257 723,  (www.sokolowska.komornik.pl).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Murowej 59/1 w Grudziądzu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone