strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Roman Lipiński
Udział 1/2 w nieruchomości lokalowej w Poznaniu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości lokalowej w Poznaniu
Cena wywoławcza: 151 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5332/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
ul. Al. Marcinkowskiego 32, sala 224, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym
w Poznaniu na osiedlu Rusa 124/19, który zapisany jest w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO2P/00239427/4, stanowiącego własność dłużnika: Irena Zięba-Ramza, os. Rusa 124/19, 61-245 Poznań.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,50 m2. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 201 400,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania,
tj. kwotę: 151 050,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20 140,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wskazane jest dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na konto komornika w PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631 lub w kancelarii komornika do dnia poprzedzającego dzień licytacji do godz. 15:30, bądź w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy
ul. Marcinkowskiego 32 przed rozpoczęciem licytacji od godziny 8:40 do rozpoczęcia licytacji o godz. 9:00.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika lub na 14 dni przed licytacją do wglądu w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział
II Cywilny przy sprawie II Co 7985/12/6.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych
od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Ruda
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone