strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch
Zabudowana nieruchomość o pow. 2 302 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 2 302 m2
Cena wywoławcza: 224 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1705/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 grudnia 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 74126 [SW1S/00074126/4] położonej we wsi Łażany przy ul. Wrocławskiej, obręb 0007 Łażany nr działki 302/3, AM-1, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. Prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki: działka nr ewidencyjny 302/3 o pow. 2 302 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – domem z bali o powierzchni zabudowy 98,50 m2, pow. użytkowej 97,70 m2, kubaturze 430,20 m3. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodną, przy działce znajduje się skrzynka elektryczna, szambo znajduje się na terenie działki. Na terenie działki studnia – 7 m. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest obiektem wolnostojącym, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi – parter i poddasze użytkowe. Dom wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, elektryczną i odgromową oraz wentylację grawitacyjną. Źródłem ciepła dla budynku i instalacji c.o. jest kocioł, opalany piecem zainstalowanym w piwnicy oraz kominek usytuowany w salonie. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego składa się z: Parter: wiatrołap, pokój dzienny, kuchnia, wc, pomieszczenie gospodarcze; Poddasze: komunikacja, łazienka, garderoba, trzy sypialnie. Razem powierzchnia użytkowa: 97,70 m2. Nie ujawniono budynku mieszkalnego na działce 302/3 w KW oraz ewidencji gruntów, ponieważ budynek nie ma odbioru technicznego i nie została wydana decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu,

należącego do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 299 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 23.11.2015 r. na godzinę 15:30. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić uprzednio komornikowi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrocławska
Miasto: Łażany
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone