strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal mieszkalny o powierzchni 22 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 22 m2
Cena wywoławcza: 93 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4196/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 4196/13 (sprawa główna) oraz w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 736/15 oraz 1746/15 w dniu

 

3 grudnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku A sala A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, jednopokojowego o powierzchni użytkowej 22,00 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na dziewiątej kondygnacji w Gdańsku, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 87A/72, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr  GD1G/00124097/4. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 72 wraz z udziałem 22/2386 w prawie własności działki gruntu nr 139/6 obszaru 750 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00130964/8 oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania.

 

Suma oszacowania wynosi 124 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 470,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gen. T. Bora-Komorowskiego
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone