strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń
Zabudowana nieruchomość o pow. 35 846 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 35 846 m2
Cena wywoławcza: 1 589 157,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1677/08
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 grudnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej oraz innymi urządzeniami, na którą składają się działki nr 829/208, nr 4639, nr 820/231, nr 829/234, nr 829/235 o łącznej powierzchni 35 846 m2, w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. oraz budynki i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość, położone w Chrzanowie przy ul. Kolonia Stella 45, posiadające założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00056331/8 (działki nr 4639, 829/231, 829/234, 829/235) oraz nr KR1C/00056332/5 (działka nr 829/208).

 

Nieruchomości zapisane w księgach wieczystych nr KR1C/00056331/8 i KR1C/00056332/5 połączono w jedno postępowanie egzekucyjne i oszacowano na łączną kwotę 2 118 877,00 zł, z czego nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KR1C/00056331/8 oszacowana jest na kwotę 1 875 487,00 zł, a nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KR1C/00056332/5 oszacowana jest na kwotę 243 390,00 zł.

 

Łączna cena wywołania nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych nr KR1C/00056331/8 i KR1C/00056332/5 w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 589 157,75 zł.

 

Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwot należy doliczyć stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto (tj. 260 621,88 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 10:00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolonia Stella
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone