strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-01
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2
Cena wywoławcza: 93 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1755/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 grudnia 2015 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 sala nr 329, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny  położony na I piętrze składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Pow. użytkowa lokalu wynosi 47,60 m2,

położonego w miejscowości Czeladź przy ul. Skłodowskiej 25/36,

stanowiącego własność dłużnika (…).  

Dla przedmiotowego prawa nie została założona księga wieczysta.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 124 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 93 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika Sądowego

68 1020 2498 0000 8102 0129 6235

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu

podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika KM 1755/14 oraz akt sądowych I Co 553/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem: w dniach od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r. w godz. od 10:00 do 12:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 23.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 763 35 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Skłodowskiej
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone