strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-10
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
Cena wywoławcza: 837,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 695/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

10 grudnia 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

pierwsza licytacja udziału 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Osmola, oznaczonej jako działki nr 115/2 i 117 o łącznej powierzchni 0,4600 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr BI3P/00031825/1.

Działka nr 115/2 o powierzchni 0,40 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 28 950,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 21 712,50 zł.

Rękojmia 2 895,00 zł.

Działka nr 117 o powierzchni 0,06 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 26 212,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 19 659,00 zł.

Rękojmia 2 621,20 zł.

 

godz. 10:30

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Nowosiółki oznaczonej jako działki nr 497/3 i 497/4 o łącznej powierzchni 7,0640 ha, posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach BI3P/00030565/3.

Działka nr 497/3 o powierzchni 5,8794 ha.

Suma oszacowania wynosi 76 728,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 546,00 zł.

Rękojmia 7 672,80 zł.

Działka nr 497/4 o powierzchni 1,1846 ha.

Suma oszacowania wynosi 158 924,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 193,00 zł.

Rękojmia 15 892,40 zł.

 

godz. 11:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Tymianka oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 865 o powierzchni 0,39 ha, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00018118/5.

Suma oszacowania wynosi 34 658,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 993,50 zł.

Rękojmia 3 465,80 zł.

 

godz. 11:30

pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie 16 Sasiny, gmina Boćki oznaczonej jako działki nr 778/2 oraz 823/2 posiadające założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00039642/6.

Działka nr 778/2 o powierzchni 0,71 ha.

Suma oszacowania wynosi 11 236,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 427,00 zł.

Rękojmia 1 123,60 zł.

Działka nr 823/2 o powierzchni 3,85 ha.

Suma oszacowania wynosi 59 983,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 987,25 zł.

Rękojmia 5 998,30 zł.

 

godz. 12:00

pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości 0022 Krupice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 473 o powierzchni 3,0034 ha posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00023909/5 i BI3P/00000079/0.

Suma oszacowania wynosi 248 707,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 530,25 zł.

Rękojmia 24 870,70 zł.

 

godz. 12:30

pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów 47 Skrzypki Małe oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 23/3, 41/1, 41/2, 41/3, 42/4, 42/6, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 64/2, 64/10, 68/3, 69, 72 posiadające założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00012717/8 stanowiące własność dłużniczki w 4/6 części.

Działka nr 23/3 o powierzchni 1,5920 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 20 858,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 15 643,50 zł.

Rękojmia 2 085,80 zł.

Działka nr 41/1 o powierzchni 0,1440 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 1 926,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 1 444,50 zł.

Rękojmia 192,60 zł.

Działka nr 41/2 o powierzchni 0,1370 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 1 833,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 1 374,75 zł.

Rękojmia 183,30 zł.

Działka nr 41/3 o powierzchni 0,1340 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 1 793,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 1 344,75 zł.

Rękojmia 179,30 zł.

Działka nr 42/4 o powierzchni 0,0890 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 1 117,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 837,75 zł.

Rękojmia 111,70 zł.

Działka nr 42/6 o powierzchni 0,2270 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 3 038,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 2 278,50 zł.

Rękojmia 303,80 zł.

Działka nr 44 o powierzchni 1,4910 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 19 535,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 14 651,25 zł.

Rękojmia 1 953,50 zł.

Działka nr 45/1 o powierzchni 0,2430 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 3 251,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 2 438,25 zł.

Rękojmia 325,10 zł.

Działka nr 45/2 o powierzchni 0,2380 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 2 658,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 1 993,50 zł.

Rękojmia 265,80 zł.

Działka nr 45/3 o powierzchni 0,2290 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 2 582,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 1 936,50 zł.

Rękojmia 258,20 zł.

Działka nr 64/2 o powierzchni 1,3890 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 18 006,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 13 504,50 zł.

Rękojmia 1 800,60 zł.

Działka nr 64/10 o powierzchni 1,6210 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 23 113,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 17 334,75 zł.

Rękojmia 2 311,30 zł.

Działka nr 68/3 o powierzchni 0,1560 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 2 001,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 1 500,75 zł.

Rękojmia 200,10 zł.

Działka nr 69 o powierzchni 0,8970 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 12 691,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 9 518,25 zł.

Rękojmia 1 269,10 zł.

Działka nr 72 o powierzchni 2,8880 ha.

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 39 416,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania (udziału dłużnika) i wynosi 29 562,00 zł.

Rękojmia 3 941,60 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Osmola, Nowosiółki, Tymianka, Sasiny, Krupice, Skrzypki Małe,
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone