strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga
Lokal mieszkalny w Gdyni
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Gdyni
Cena wywoławcza: 210 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1390/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga, Kancelaria komornicza w Gdyni, ul. Świętojańska 71/5, 81-389 Gdynia, tel. (58) 719 04 60, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5 w sali nr 206 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 81-197 Gdynia, ul. Dedala 10 IV/3, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1Y/00069471/1.

 

Suma oszacowania wynosi 280 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię zgodnie z art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA w Gdyni 63 1240 5354 1111 0010 4834 3799.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dedala
Miasto: Gdynia
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone